Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że dnia 26.09.2018 r. wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofereta w załączeniu.

 Oferta Fundacji Varietae pt. "Młodzi w działaniu. Rozwój kompetencji wolontariuszy".

2018-10-01 09:47:08
Zmiany w obowiązku meldunkowym!

 
2013-01-30 09:47:54
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

2018-06-22 08:03:18
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

2017-06-22 15:26:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.18.2017

2018-03-23 14:31:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wydanej decyzji o braku konieczności przeprowadzenia ooś, WOŚ.6220.19.2018

2019-03-05 12:10:57
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaurnkowaniach oraz wystąpieniu po opinie, WOŚ.6220.1.2019

2019-03-07 14:59:48
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.9.2017

2017-04-20 12:37:30
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.18.2017

2018-04-27 12:13:58
Zawiadomienie - Obwieszczeie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.11.2017

2017-06-08 13:52:52