Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że dnia 26.09.2018 r. wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofereta w załączeniu.

 Oferta Fundacji Varietae pt. "Młodzi w działaniu. Rozwój kompetencji wolontariuszy".

2018-10-01 09:47:08
Zmiany w obowiązku meldunkowym!

 
2013-01-30 09:47:54
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

2018-06-22 08:03:18
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

2017-06-22 15:26:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.18.2017

2018-03-23 14:31:16
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.9.2017

2017-04-20 12:37:30
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.18.2017

2018-04-27 12:13:58
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydanej decyzji środowiskowej o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ, dotyczy sprawy WOŚ.6220.19.2017

2018-08-27 07:43:03
Zawiadomienie - Obwieszczeie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.11.2017

2017-06-08 13:52:52
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.22.2016

2017-10-11 08:09:03