Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

2018-10-09 09:29:53
Zarządzenie nr 647/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

w sprawie bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-09-30 18:13:10
Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2018-08-22 09:23:14
Uchwała nr XLVII/483/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-17 13:59:45
Uchwała nr XLVI/470/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-17 14:00:09
Uchwała nr LII/53/2018

Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

2018-09-19 09:51:11
Uchwała nr 9/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Szamotuły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 13:00:48
Uchwała nr 8/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wezwaniu osoby zgłaszającej listy kandydatów komitu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Białasik w wyborach do Rady Miasta i Gminy Szamotuły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wad zgłoszenia

2018-09-26 18:23:10
Uchwała nr 7/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach do Rady Miasta i Gminy Szamotuły zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usuniecia wad zgłoszenia.

2018-09-20 14:07:09
Uchwała nr 6/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Szamotułach z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych

2018-09-18 19:00:26