Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-15 13:38:24 Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych w Szamotułach / WYKAZ Marcin Nowak Publikacja artykułu
2018-10-12 15:59:59 Ośrodek Pomocy Społecznej / OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marek Chmielewski Edycja artykułu
2018-10-12 15:40:27 Kredyt 13.300.000 PLN / Wyjaśnienia treści SIWZ - "Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły kredytu długoterminowego w kwocie 13.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" WI.271.16.2018 Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2018-10-12 14:34:04 Przetargi / Informacja - Przetarg Lipnica Agnieszka Czapka Publikacja artykułu
2018-10-12 13:50:25 Wykazy / Wykaz Agnieszka Czapka Publikacja artykułu
2018-10-12 13:38:58 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie polowań na zwierzynę łowną na terenie obwodu Ostrolesie Małgorzata Kurczewska Publikacja artykułu
2018-10-12 12:22:28 Kredyt 13.300.000 PLN / Wyjaśnienia treści SIWZ - "Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły kredytu długoterminowego w kwocie 13.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" WI.271.16.2018 Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2018-10-11 14:32:21 Ośrodek Pomocy Społecznej / OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marek Węglewski Edycja artykułu
2018-10-11 14:18:22 Ośrodek Pomocy Społecznej / OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marek Chmielewski Publikacja artykułu
2018-10-11 12:41:09 Odbiór odpadów zamieszkałe-in-house / Informacja o udzieleniu zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.” WI.271.11.2018 Roman Białasik Publikacja artykułu