Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-22 15:11:30 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.4.2018 Agnieszka Kochańska Publikacja artykułu
2018-06-22 13:29:04 Szkoły Podstawowe / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA SZKOŁY – DZP.1.PN.2018 Monika Przybylak Edycja artykułu
2018-06-22 13:24:47 Drogi pasowe / Protokół z otwarcia ofert: "Budowa dróg z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły" Krzysztof Kulczak Publikacja artykułu
2018-06-22 08:03:18 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku Marcin Nowak Publikacja artykułu
2018-06-21 10:32:52 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie znak WN.6730.8.2018 Mateusz Krysiak Publikacja artykułu
2018-06-21 09:49:35 Zapytania ofertowe / Zapytanie ofertowe mające na celu oszacowanie wartości zamówienia na pełnienie funkcji koordynatora projektu 8.1.2. Marcin Piechocki Edycja artykułu
2018-06-21 08:10:29 Procedury i Formularze / UCHWAŁA Nr XLIX/501/2018 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze Małgorzata Kurczewska Publikacja artykułu
2018-06-21 08:10:27 Procedury i Formularze / Wniosek o dotację celową na proekologiczne urządzenia grzewcze Małgorzata Kurczewska Publikacja artykułu
2018-06-21 08:10:25 Procedury i Formularze / Formularz rozliczenia dotacji celowej na proekologiczne urządzenia grzewcze Małgorzata Kurczewska Publikacja artykułu
2018-06-21 08:10:21 Rolnictwo i Środowisko / CZYSTSZE POWIETRZE Małgorzata Kurczewska Edycja artykułu